na čem pracujeme

Chceme být progresivní a pomáhat městům či obcím v utváření příjemného a bezpečného prostoru pro život jejich obyvatel. V oblastech mimo město vytvářet komfortní a bezpečné návrhy dopravních cest s důrazem na ekologii a ráz krajiny.

Městské komunikace, urbanismus, architektura

Rekonstrukce a výstavba ulic a komunikací. Revitalizace náměstí a veřejných prostranství. Parkovací plochy a stání – výpočty kapacit a projekty ploch.

Projektování dopravních staveb

Rekonstrukce a novostavby silnic všech kategorií. Mostní konstrukce, lesní cesty, areálové a účelové komunikace, sjezdy k parcelám.

Dopravně bezpečné město

Posouzení bezpečnosti dopravy ve městech, návrh řešení pro nebezpečné úseky a kolizní místa. Bezpečnostní audit dle silničního zákona. Posudky rozhledových poměrů.

Dopravní inženýrství

Výpočet kapacit křižovatek. Dopravní generely. Průzkumy a stanovování intenzit dopravy. Veřejná hromadná doprava.

nenašli jste odpověď? nevadí, kontaktujte nás