o náslaboro ateliér s.r.o.

Chceme být progresivní a pomáhat městům či obcím v utváření příjemného a bezpečného prostoru pro život jejich obyvatel. V oblastech mimo město vytvářet komfortní a bezpečné návrhy dopravních cest s důrazem na ekologii a ráz krajiny.

o nás

Společnost jsme spolu založili zejména proto, že máme podobný odborný pohled na problematiku práce s veřejným prostorem a dopravou. Chceme být progresivní a pomáhat městům či obcím v utváření příjemného a bezpečného prostoru pro život jejich obyvatel. V oblastech mimo město vytvářet komfortní a bezpečné návrhy dopravních cest s důrazem na ekologii a ráz krajiny.

Neustále se v našem oboru vzděláváme a aktivně působíme i v našich rodných městech v odborných komisích. Jsme stále v úzkém kontaktu s naší alma mater VUT FAST v Brně, mimo jiné i jako přísedící u státních zkoušek. Při práci na městském prostoru úzce spolupracujeme s urbanisty a architekty. Pro zastupitelstva a samosprávu připravujeme srozumitelné návody a vizualizace pro snadnější prezentaci občanům.

Naše projekční kancelář má dvě pobočky a také proto jsme schopni pružně pokrýt takřka celou republiku. Při vzájemné komunikaci mezi pobočkami využíváme nejnovější přenosové technologie a snadno je můžeme aplikovat i v práci s klienty.

Jan Ropek

Ing. Jan Ropek

Vystudoval stavební fakultu na VUT v Brně v oboru konstrukce a dopravní stavby. Studoval analýzu dopravních nehod na ústavu soudního inženýrství v Brně. V současnosti pokračuje doktorským studiem, při kterém se v disertační práci zabývá protismykovými vlastnostmi vozovek. Po dokončení magisterského studia vycestoval a krátce žil v Kanadě. Prakticky od dětství se skrze rodinné zázemí pohyboval v oboru stavebnictví, během studií pak působil v projekční kanceláři a následně byl jen krok k založení vlastní společnosti.

„Při návrhu dopravních staveb často dochází k přesahu do jiných oborů jako jsou architektura nebo urbanismus, ale i technologie. Následovat tento přesah, doplňovat si vzdělání a reflektovat vědomosti do návrhů naplňuje můj život a dělá mě šťastným.“

Petr Valihrach

Ing. Petr Valihrach

Vystudoval stavební fakultu na VUT v Brně v oboru konstrukce a dopravní stavby. Studoval také na filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde navštěvoval především semináře spojené s uměním (architektura, výtvarné umění, dějiny hudby). Po studiích působil v realizační firmě a získával zkušenosti přímo na stavbě. Dále působil ve dvou velkých projekčních firmách.

„Rád si na své kolegy a jejich práci vzpomenu. Ovšem touha vytvářet a navrhovat své vlastní projekty zvítězila. Procházet se hotovou stavbou, které jsem pomohl na svět je skvělý pocit. Svoji práci mám prostě rád.“